2024 m.

2024m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2023 m.

2023 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2023 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2023 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2023 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2022 m.

2022 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2022 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2022 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2022 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

 

2021 m.

2021 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos,  biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2021 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos,  biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2021 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos,  biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2021 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

 

2020 m.

2020 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos,  biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2020 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2020 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2020 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

 

2019 m.

 IV ketv.  2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

III ketv. 2019 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas

III ketv. biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita

III ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (spec. programos)

III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (krepšelis)

III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžetas)

 

 

 

II ketv. aiškinamasis raštas

II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

II ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 

 

  2019 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

I ketv. spec. lėšos

I ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita biudžeto lėšos

 

2018 m.

  2018 metų 4 ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

4 ketv. krepšelio lėšos

4 ketv. spec. lėšos

4 ketv. biudžeto lėšos

4 ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita biudžeto lėšos