Darbo užmokestis

Informacija apie Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašu.

Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis Eurais.

 

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2020 m. II ketv

Darbuotojų skaičius

2020 m. II ketv. 

Direktorius

1

2526

1

2384

Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą

9

1148

13

1218

Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą

2

967

4

1137

Logopedas metodininkas

1

1218

2

913

Mokytojo padėjėjas

2

315

5

437

Ūkio dalies vedėjas

1

1179

3

492

Vyr. buhalteris

1

1171

1

1179

Meninio ugdymo mokytojas

1

1154

2

760

Raštinės vedėjas

1

853

1

857

Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis, pastatų priežiūros darbininkas, auklėtojos padėjėjas, virėjas)

12

605

16

596