Darbo užmokestis

Informacija apie Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašu.

Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis Eurais.

 

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2020 m. II ketv

Darbuotojų skaičius

2020 m. IV ketv. 

Direktorius

1

2526

1

1875

Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą

9

1148

13

1188,63

Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą

2

967

4

1018,79

Logopedas metodininkas

1

1218

2

1102,01

Mokytojo padėjėjas

2

315

5

443,85

Ūkio dalies vedėjas

1

1179

3

401,97

Vyr. buhalteris

1

1171

1

1218,73

Meninio ugdymo mokytojas

1

1154

2

541,91

Raštinės vedėjas

1

853

1

1009,15

Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis, pastatų priežiūros darbininkas, auklėtojos padėjėjas, virėjas)

12

605

18

563,98