Darbo užmokestis

Informacija apie Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašu.

Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis Eurais.

 

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2018 m. IV ketv

Darbuotojų skaičius

2019 m. II ketv. 

Direktorius

1

883

1

1664

Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą

3

1080

7

1025

Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą

4

418

4

837

Vyr. logopedas

1

653

1

1099

Mokytojo padėjėjas

2

573

Ūkio dalies vedėjas

1

569

1

810

Vyr. buhalteris

1

639

1

976

Meninio ugdymo mokytojas

1

726

1

1059

Raštinės vedėjas

1

324

1

692

Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis, pastatų priežiūros darbininkas, auklėtojos padėjėjas, virėjas)

12

414

12

492

 

Per 2019 m. I-ą ketvirtį vienkartinių piniginių išmokų išmokėta nebuvo