Darbo užmokestis

Informacija apie Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašu.

Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis Eurais.

 

Pareigų pavadinimas

Vidutinis darbuotojų skaičius

2023 m. I ketv. 2023 m. II ketv.

2023 m. III ketv.

 

2023 m. IV ketv.

2023 m.      

Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą

15

1745,48

1787,91 1788,14

2040,12

1837,31

Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą

4

1617,75

1626,57 1676,30

1827,16

1677,63

Logopedas 

3

1246,54

1299,56 1436,87

1717,31

1425,07

Mokytojo padėjėjas

5

562,63

551,05 674,77

692,25

597,69

Ūkio dalies vedėjas

2

1057,97

1091,55 1080,31

1116,64

1086,62

Meninio ugdymo mokytojas

3

804,51

808,31 774,28

789,91

794,82

Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis, pastatų priežiūros darbininkas, auklėtojos padėjėjas, virėjas)

23

813,61

761,59 764,56

790,06

763,34