Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.       

Judita Leščiauskienė

Direktorė

2.       

Asta Machmajeva

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ūkio dalies vedėja

(VAIKO AUGINIMO ATOSTOGOSE)

3.       

Ramunė Valančienė

Vyr. buhalterė

4.       

Edita Lubienė

Ūkio dalies vedėja, virėja

5.       

Ilona Drungilienė

Ūkio dalies vedėja

6.       

Nijolė Ronkaitienė

Raštinės vedėja, sekretorė, duomenų bazių tvarkytoja 

7.       

Vitalija Gedrimienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

8.       

Adelė Bytautienė

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

9.       

Romualda Idzelienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

10.   

Roma Lukienė

Priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

11.   

Jūratė Balčytienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

12.   

Violeta Stančikienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

13.   

Lilija Narmontienė

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

14.   

Olga Grigonienė

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

15.   

Ieva Galdikaitė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

16.   

Donata Ataitė-Endružienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

17.   

Agnė Skliuderytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

18.   

Virginija Jakienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

19.   

Aušra Žemaitienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

20.   

Inga Žiaušienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

21.   

Stasė Anužienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

22.   

Lidija Vaškylaitė

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

23.   

Renata Abelkienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

24.   

Asta Žiulpienė

Logopedė metodininkė, spec. pedagogė

25.   

Raminta Staškauskienė

Logopedė metodininkė, spec. pedagogė

26.   

Gitana Domarkienė

Logopedė metodininkė

27.   

Judita Viluckienė

Meninio ugdymo  mokytoja metodininkė

28.   

Jūratė Kiškienė

Meninio ugdymo  vyr. mokytoja

29.   

Sonata Drakšienė

Meninio ugdymo vyr. mokytoja

30.

Irina Gedrimienė

Virėja

31.   

Alma Tamošauskienė

Virėja

32.   

Vida Bukelskienė

Virėja

33.   

Daiva Butkuvienė

Virėja

34.   

Tatjana Beniulienė

Vaikų priežiūros darbuotoja

35.   

Jūratė Kusienė

Vaikų priežiūros darbuotoja

36.   

Jolanta Daukantienė

Vaikų priežiūros darbuotoja

37.   

Rasa Galdikienė

Vaikų priežiūros darbuotoja,

38.   

Sigita Lubienė

Vaikų priežiūros darbuotoja

39.   

Laima Sungailienė

Mokytojo padėjėja

40.   

Jolanta Sabaliauskienė

Vaikų priežiūros darbuotoja

41.   

Vitalija Slušnienė

Vaikų priežiūros darbuotoja

42.   

Asta Šerpetienė

Vaikų priežiūros darbuotoja

43.   

Aldona Kidikienė

Vaikų priežiūros darbuotoja

44.   

Sima Petrauskienė

Mokytojo padėjėja

(VAIKO AUGINIMO ATOSTOGOSE)

45.   

Vaida Vaškylienė

Mokytojo padėjėja

46.   

Sandra Gagilienė

Mokytojo padėjėja

(VAIKO AUGINIMO ATOSTOGOSE)

47.   

Adelė Domarkienė

Mokytojo padėjėja

48.   

Violeta Endriuškienė

Mokytojo padėjėja, valytoja

49.   

Kristina Žilinskienė

Valytoja, virėja

50.   

Nerijus Balsevičius

Pastatų techninės priežiūros darbininkas/elektrikas

51.   

Egidijus Butkevičius

Pastatų techninės priežiūros darbininkas, kiemsargis

52.   

Ingrida Butkevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

53.   

Antanas Račkauskas

Kiemsargis

54. Raimonda Ročienė

Vaikų priežiūros darbuotoja

55. Dalia Kinčiuvienė

Mitybos ir higienos specialistė

56. Inga Litvaitė

Logopedė

57. Aurelija Beržonskienė

Mokytojo padėjėja