Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.       

Judita Leščiauskienė

Direktorė

2.       

Asta Machmajeva

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ūkio dalies vedėja

3.       

Indrė Mažonienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

4.       

Ramunė Valančienė

Vyr. buhalterė

5.       

Edita Lubienė

Ūkio dalies vedėja, virėja

6.       

Ilona Drungilienė

Ūkio dalies vedėja

7.       

Nijolė Ronkaitienė

Raštinės vedėja, sekretorė, duomenų bazių tvarkytoja 

8.       

Vitalija Gedrimienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

9.       

Adelė Bytautienė

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

10.   

Romualda Idzelienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

11.   

Roma Lukienė

Priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

12.   

Jūratė Balčytienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

13.   

Violeta Stančikienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

14.   

Lilija Narmontienė

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

15.   

Olga Grigonienė

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

16.   

Ieva Galdikaitė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

17.   

Donata Ataitė-Endružienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

18.   

Agnė Skliuderytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

19.   

Virginija Jakienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

20.   

Aušra Žemaitienė

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

21.   

Inga Žiaušienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

22.   

Stasė Anužienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

23.   

Lidija Vaškylaitė

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

24.   

Renata Abelkienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

25.   

Asta Žiulpienė

Logopedė metodininkė, spec. pedagogė

26.   

Raminta Staškauskienė

Logopedė metodininkė, spec. pedagogė

27.   

Gitana Domarkienė

Logopedė metodininkė

28.   

Judita Viluckienė

Meninio ugdymo  mokytoja metodininkė

29.   

Jūratė Kiškienė

Meninio ugdymo  vyr. mokytoja

30.   

Irina Gedrimienė

Virėja

31.   

Alma Tamošauskienė

Virėja

32.   

Vida Bukelskienė

Virėja

33.   

Daiva Butkuvienė

Virėja

34.   

Tatjana Beniulienė

Vaikų priežiūros darbuotoja

35.   

Jūratė Kusienė

Vaikų priežiūros darbuotoja

36.   

Jolanta Daukantienė

Vaikų priežiūros darbuotoja

37.   

Rasa Galdikienė

Vaikų priežiūros darbuotoja,

38.   

Sigita Lubienė

Vaikų priežiūros darbuotoja

39.   

Laima Sungailienė

Vaikų priežiūros darbuotoja

40.   

Jolanta Sabaliauskienė

Vaikų priežiūros darbuotoja

41.   

Vitalija Slušnienė

Vaikų priežiūros darbuotoja

42.   

Asta Šerpetienė

Vaikų priežiūros darbuotoja

43.   

Aldona Kidikienė

Vaikų priežiūros darbuotoja

44.   

Sima Petrauskienė

Mokytojo padėjėja

45.   

Vaida Vaškylienė

Mokytojo padėjėja

46.   

Laura Venckutė

Mokytojo padėjėja

47.   

Sima Petrauskienė

Mokytojo padėjėja

48.   

Sandra Gagilienė

Mokytojo padėjėja

49.   

Židrūnė Liaudanskienė

Mokytojo padėjėja

50.   

Violeta Endriuškienė

Mokytojo padėjėja, valytoja

51.   

Kristina Žilinskienė

Valytoja, virėja

52.   

Nerijus Balsevičius

Pastatų techninės priežiūros darbininkas/elektrikas

53.   

Vytautas Bumblys

Pastatų techninės priežiūros darbininkas

54.   

Algirdas Venckus

Kiemsargis

55.   

Antanas Račkauskas

Kiemsargis