Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1.        Judita Leščiauskienė Direktorė
2.        Asta Machmajeva Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ūkio dalies vedėja
3.        Ramunė Valančienė Vyr. buhalterė
4.        Edita Lubienė Ūkio dalies vedėja, virėja
5.        Romena Rupšienė Raštinės vedėja, sekretorė, duomenų bazių tvarkytoja 
6.        Vitalija Gedrimienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
7.        Adelė Bytautienė Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja
8.        Romualda Idzelienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
9.        Roma Lukienė Priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja
10.    Jūratė Balčytienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
11.    Violeta Stančikienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
12.    Lilija Narmontienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13.    Olga Grigonienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, mokytojo padėjėja
14.    Ieva Galdikaitė Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
15.    Donata Ataitė-Endružienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16.    Almutė Gibavičiūtė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ūkio dalies vedėja
17.    Virginija Jakienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
18.    Aušra Žemaitienė Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
19.    Inga Žiaušienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
20.    Stasė Anužienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
21.    Razmina Umantienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
22.    Asta Žiulpienė Logopedė metodininkė, spec. pedagogė
23.    Raminta Staškauskienė Logopedė metodininkė
24.    Judita Viluckienė Meninio ugdymo  mokytoja metodininkė
25.    Asta Paulauskienė Meninio ugdymo  mokytoja
26.    Irina Gedrimienė Virėja
27.    Alma Tamošauskienė Virėja
28.    Vida Bukelskienė Virėja
29.    Tatjana Beniulienė Vaikų priežiūros darbuotoja
30.    Jūratė Kusienė Vaikų priežiūros darbuotoja
31.    Jolanta Daukantienė Vaikų priežiūros darbuotoja
32.    Rasa Galdikienė Vaikų priežiūros darbuotoja,
33.    Sigita Lubienė Vaikų priežiūros darbuotoja
34.    Laima Sungailienė Vaikų priežiūros darbuotoja
35.    Jolanta Sabaliauskienė Vaikų priežiūros darbuotoja
36.    Vitalija Slušnienė Vaikų priežiūros darbuotoja
37.    Asta Šerpytienė Vaikų priežiūros darbuotoja
38.    Vaida Vaškylienė Mokytojo padėjėja
39.    Rita Kupienė Mokytojo padėjėja
40.    Violeta Endriuškienė Mokytojo padėjėja, valytoja
41.    Kristina Žilinskienė Kiemsargė, virėja
42.    Nerijus Balsevičius Pastatų techninės priežiūros darbininkas/elektrikas
43.    Vytautas Bumblys Pastatų techninės priežiūros darbininkas
44.    Algirdas Venckus Kiemsargis