Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Judita Leščiauskienė Direktorė
2. Asta Machmajeva Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ūkio dalies vedėja
3. Ramunė Valančienė Vyr. buhalterė
4. Edita Lubienė Ūkio dalies vedėja, virėja
5. Romena Rupšienė Raštinės vedėja, sekretorė, duomenų bazių tvarkytoja 
6. Vitalija Gedrimienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
7. Adelė Bytautienė Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja
8. Romualda Idzelienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
9. Roma Lukienė Priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja
10. Jūratė Balčytienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
11. Violeta Stančikienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
12. Lilija Narmontienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13. Olga Grigonienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, mokytojo padėjėja
14. Ieva Galdikaitė Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
15. Donata Ataitė-Endružienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16. Almutė Gibavičiūtė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ūkio dalies vedėja
17. Virginija Jakienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
18. Aušra Žemaitienė Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
19. Inga Žiaušienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
20. Stasė Anužienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
21. Lidija Vaškylaitė Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja
22. Renata Abelkienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
23. Asta Žiulpienė Logopedė metodininkė, spec. pedagogė
24. Raminta Staškauskienė Logopedė metodininkė
25. Judita Viluckienė Meninio ugdymo  mokytoja metodininkė
26. Kristina Rimienė Meninio ugdymo  mokytoja
27. Irina Gedrimienė Virėja
28. Alma Tamošauskienė Virėja
29. Vida Bukelskienė Virėja
30. Daiva Butkuvienė Virėja
31. Tatjana Beniulienė Vaikų priežiūros darbuotoja
32. Jūratė Kusienė Vaikų priežiūros darbuotoja
33. Jolanta Daukantienė Vaikų priežiūros darbuotoja
34. Rasa Galdikienė Vaikų priežiūros darbuotoja,
35. Sigita Lubienė Vaikų priežiūros darbuotoja
36. Laima Sungailienė Vaikų priežiūros darbuotoja
37. Jolanta Sabaliauskienė Vaikų priežiūros darbuotoja
38. Vitalija Slušnienė Vaikų priežiūros darbuotoja
39. Asta Šerpetienė Vaikų priežiūros darbuotoja
40. Aldona Kidikienė Vaikų priežiūros darbuotoja
41. Sima Petrauskienė Mokytojo padėjėja
42. Vaida Vaškylienė Mokytojo padėjėja
43. Rita Kupienė Mokytojo padėjėja
44. Sima Petrauskienė Mokytojo padėjėja
45. Sandra Gagilienė Mokytojo padėjėja
46. Violeta Endriuškienė Mokytojo padėjėja, valytoja
47. Kristina Žilinskienė Kiemsargė, virėja
48. Nerijus Balsevičius Pastatų techninės priežiūros darbininkas/elektrikas
49. Vytautas Bumblys Pastatų techninės priežiūros darbininkas
50. Algirdas Venckus Kiemsargis