Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Judita Leščiauskienė

Direktorė

2.

Asta Machmajeva

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ūkio dalies vedėja

3.

Ramunė Valančienė

Vyr. buhalterė

4.

Edita Lubienė

Ūkio dalies vedėja, virėja

5.

Romena Rupšienė

Raštinės vedėja, sekretorė, duomenų bazių tvarkytoja 

6.

Vitalija Gedrimienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

7.

Adelė Bytautienė

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

8.

Romualda Idzelienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

9.

Roma Lukienė

Priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

10.

Jūratė Balčytienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

11.

Violeta Stančikienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

12.

Lilija Narmontienė

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

13.

Olga Grigonienė

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

14.

Ieva Galdikaitė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

15.

Donata Ataitė-Endružienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

16.

Agnė Skliuedrytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

17.

Virginija Jakienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

18.

Aušra Žemaitienė

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

19.

Inga Žiaušienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

20.

Stasė Anužienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

21.

Lidija Vaškylaitė

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

22.

Renata Abelkienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

23.

Asta Žiulpienė

Logopedė metodininkė, spec. pedagogė

24.

Raminta Staškauskienė

Logopedė metodininkė, spec. pedagogė

25.

Judita Viluckienė

Meninio ugdymo  mokytoja metodininkė

26.

Kristina Rimienė

Meninio ugdymo  mokytoja

27.

Irina Gedrimienė

Virėja

28.

Alma Tamošauskienė

Virėja

29.

Vida Bukelskienė

Virėja

30.

Daiva Butkuvienė

Virėja

31.

Tatjana Beniulienė

Vaikų priežiūros darbuotoja

32.

Jūratė Kusienė

Vaikų priežiūros darbuotoja

33.

Jolanta Daukantienė

Vaikų priežiūros darbuotoja

34.

Rasa Galdikienė

Vaikų priežiūros darbuotoja,

35.

Sigita Lubienė

Vaikų priežiūros darbuotoja

36.

Laima Sungailienė

Vaikų priežiūros darbuotoja

37.

Jolanta Sabaliauskienė

Vaikų priežiūros darbuotoja

38.

Vitalija Slušnienė

Vaikų priežiūros darbuotoja

39.

Asta Šerpetienė

Vaikų priežiūros darbuotoja

40.

Aldona Kidikienė

Vaikų priežiūros darbuotoja

41.

Sima Petrauskienė

Mokytojo padėjėja

42.

Vaida Vaškylienė

Mokytojo padėjėja

43.

Laura Venckutė

Mokytojo padėjėja, ūkio dalies vedėja

44.

Sima Petrauskienė

Mokytojo padėjėja

45.

Sandra Gagilienė

Mokytojo padėjėja

46.

Inga Vaišvilaitė

Mokytojo padėjėja

47.

Violeta Endriuškienė

Mokytojo padėjėja, valytoja

48.

Kristina Žilinskienė

Valytoja, virėja

49.

Nerijus Balsevičius

Pastatų techninės priežiūros darbininkas/elektrikas

50.

Vytautas Bumblys

Pastatų techninės priežiūros darbininkas

51.

Algirdas Venckus

Kiemsargis

52.

Antanas Račkauskas

Kiemsargis