Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Judita Leščiauskienė Direktorė
2. Asta Machmajeva Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ūkio dalies vedėja
3. Ramunė Valančienė Vyr. buhalterė
4. Edita Lubienė Ūkio dalies vedėja, virėja
5. Romena Rupšienė Raštinės vedėja, sekretorė, duomenų bazių tvarkytoja 
6. Vitalija Gedrimienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
7. Adelė Bytautienė Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja
8. Romualda Idzelienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
9. Roma Lukienė Priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja
10. Jūratė Balčytienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
11. Violeta Stančikienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
12. Lilija Narmontienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13. Olga Grigonienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, mokytojo padėjėja
14. Ieva Galdikaitė Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
15. Donata Ataitė-Endružienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16. Almutė Gibavičiūtė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ūkio dalies vedėja
17. Virginija Jakienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
18. Aušra Žemaitienė Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
19. Inga Žiaušienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
20. Stasė Anužienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
21. Lidija Vaškylaitė Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja
22. Asta Žiulpienė Logopedė metodininkė, spec. pedagogė
23. Raminta Staškauskienė Logopedė metodininkė
24. Judita Viluckienė Meninio ugdymo  mokytoja metodininkė
25. Kristina Rimienė Meninio ugdymo  mokytoja
26. Irina Gedrimienė Virėja
27. Alma Tamošauskienė Virėja
28. Vida Bukelskienė Virėja
29. Daiva Butkuvienė Virėja
30. Tatjana Beniulienė Vaikų priežiūros darbuotoja
31. Jūratė Kusienė Vaikų priežiūros darbuotoja
32. Jolanta Daukantienė Vaikų priežiūros darbuotoja
33. Rasa Galdikienė Vaikų priežiūros darbuotoja,
34. Sigita Lubienė Vaikų priežiūros darbuotoja
35. Laima Sungailienė Vaikų priežiūros darbuotoja
36. Laima Sungailienė Vaikų priežiūros darbuotoja
37. Jolanta Sabaliauskienė Vaikų priežiūros darbuotoja
38. Vitalija Slušnienė Vaikų priežiūros darbuotoja
39. Asta Šerpytienė Vaikų priežiūros darbuotoja
40. Vaida Vaškylienė Mokytojo padėjėja
41. Rita Kupienė Mokytojo padėjėja
42. Sima Petrauskienė Mokytojo padėjėja
43. Violeta Endriuškienė Mokytojo padėjėja, valytoja
44. Kristina Žilinskienė Kiemsargė, virėja
45. Nerijus Balsevičius Pastatų techninės priežiūros darbininkas/elektrikas
46. Vytautas Bumblys Pastatų techninės priežiūros darbininkas
47. Algirdas Venckus Kiemsargis