Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka“ kviečia dalyvauti atrankoje ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti.

Darbas ikimokyklinio ugdymo grupėje.

Darbo pradžia 2024 m. rugsėjo 1 d.

Darbo krūvis – 1 etatas.

Sutartis – neterminuota.

Darbo užmokestis – 1825,21–2563,48 Eur (koef. nuo 1,0223 iki 1,4358, priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo)

Atrankos būdas – pokalbis.

Reikalavimai:

 • kvalifikacija turi atitikti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 įsakymu Nr. V-774, reikalavimus;
 • skaitmeninio raštingumo gebėjimai turi atitikti Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-598, reikalavimus;
 • lietuvių kalbos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 • kvalifikacinę kategoriją (jeigu tokią turite) patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą.

Privalumai:

 • darbo patirtis;
 • rekomendacijos.

Dokumentai pateikiami lopšelio-darželio raštinėje, siunčiami registruotu laišku adresu Savanorių g. 4, LT-97108 Kretinga arba elektroniniu paštu info@pasaka.kretinga.lm.lt iki 2024 m. birželio 25 d. (įskaitytinai).

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, apie atrankos pokalbio datą, vietą ir laiką bus informuojami asmeniškai (telefonu).

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Konkursui pateiktų dokumentų kopijos negrąžinamos.

Detalesnė informacija teikiama tel. +370 665 970 32.