MITYBOS IR HIGIENOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PASTATŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

ŪKIO DALIES VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SKYRIAUS ŪKIO DALIES VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

RAŠTINĖS VEDĖJO, SEKRETORIAUS, DUOMENŲ BAZIŲ TVARKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS ŪKIO DALIES VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIOJO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

ŪKIO DALIES VEDĖJO, ATSAKINGO UŽ MAISTO SANDĖLĮ, PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VAIKŲ PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VIRĖJO, ATSAKINGO UŽ MAISTO SANDĖLĮ, PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VIRĖJO, DIRBANČIO VALGYKLOJE PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

MENINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS