Vaikų priežiūros darbuotojo pareigybės aprašymas

Vyriausojo buhalterio pareigybės aprašymas

Ūkio dalies vedėjo pareigybės aprašymas

Pastatų ir statinių einamojo remonto darbininko pareigybės aprašymas

Kiemsargio pareigybės aprašymas

Raštinės vedėjo, sekretoriaus, duomenų bazių tvarkytojo pareigybės aprašymas

Valytojo pareigybės aprašymas

Virėjo pareigybės aprašymas

Virėjo, atsakingo už maisto sandėlį pareigybės aprašymas

Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą pareigybės aprašymas

Logopedo pareigybės aprašymas

Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Mokytojo, dirbančio pagal priešmokyklinio ugdymo programą pareigybės aprašymas