2023 m.

2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai

2023 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai

2023 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai

2022 m.

2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai

2022 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai

2022 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai

 

2021 m.

2021 I ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai.

2021 II ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai

2021 III ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai

2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai

 

2020 metų ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai:

2020 I ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai

2020 m. II ketv finansinių ataskaitų rinkiniai

2020 m. III ketv finansinių ataskaitų rinkiniai

2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai

 

2019 metų ketv. finansinių ataskaitų rinkinys:

IV ketv. 2019 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

 

III ketv. 2019 m. ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

III ketv. finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

III ketv. finansavimo sumų likučiai

III ketv. veiklos rezultatų ataskaita

III ketv. finanasinės būklės ataskaita

 

 

II ketv. aiškinamasis raštas

II ketv. veiklos rezultatų ataskaita

II ketv. finansinės būklės ataskaita

II ketv. finansavimo sumos pagal šaltinį

 

Aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

 

 

2018 metų IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys:

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys