2021 m.

2021 I ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai

2021 II ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai

2020 metų ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai:

2020 I ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai

2020 m. II ketv finansinių ataskaitų rinkiniai

2020 m. III ketv finansinių ataskaitų rinkiniai

2019 metų ketv. finansinių ataskaitų rinkinys:

IV ketv. 2019 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

 

III ketv. 2019 m. ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

III ketv. finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

III ketv. finansavimo sumų likučiai

III ketv. veiklos rezultatų ataskaita

III ketv. finanasinės būklės ataskaita

 

 

II ketv. aiškinamasis raštas

II ketv. veiklos rezultatų ataskaita

II ketv. finansinės būklės ataskaita

II ketv. finansavimo sumos pagal šaltinį

 

Aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

 

 

2018 metų IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys:

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys

 

2018 metų III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2018 metų II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita, Veiklos rezultatų ataskaita

2018 metų I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2017 metų IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys:

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2017 metų II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

2017 metų I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2016 metų IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys

Metinio finansinių ataskaitų rinkinio tęsinys

 

2016 metų III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos

2016 metų II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2016 metų I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2015 metų IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2015 metų III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2015 metų II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2014 metų IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2014 metų III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2014 metų II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2014 metų I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita