Dėl pranešimo apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, Priedas atmintinė

 Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ korupcijos prevencijos tvarkos aprašas ir 2021-2023 m. korupcijos prevencijos programa

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimas Nr. T2-286 “Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020-2023 m. korupcijos prevencijos programos patvirtinimo”

Priedas prie Korupcijos programos

Priedas prie Korupcijos programos

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos seimo 2015 m. kovo 15 d. nutarimas Nr. XII-1537 “Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos patvirtinimo”