Dėl pranešimo apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, Priedas atmintinė

Kretingos lopšelio-darželio “Pasaka” korupcijos prevencijos tvarkos aprašas ir 2018-2019 m. korupcijos prevencijos programa

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimas Nr. T2-297 “Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016-2019 m. korupcijos prevencijos programos patvirtinimo”

Priedas prie Korupcijos programos

Priedo priedas prie Korupcijos programos

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos seimo 2015 m. kovo 15 d. nutarimas Nr. XII-1537 “Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos patvirtinimo”