Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ 2024-2026 m. korupcijos prevencijos programa

Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ prevencijos programos įgyvendinimo 2024-2026 m. priemonių planas

IŠVADOS DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2023 m.

ANTIKORUPCINĖS APLINKOS VIEŠAJAME SEKTORIUJE KŪRIMO IR ĮGYVENDINIMO VADOVAS

Antikorupcinio švietimo mokymai 2023-12-06

STT e.mokymo platforma

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas