pirmoji_mokyklos_nuotrauka1

(viena iš pirmųjų nuotraukų)

 

Lopšelis-darželis įkurtas 1964 m.

Tai pirmasis tipinis lopšelis-darželis mieste, kurį lankė 140 vaikų.

Pirmoji direktorė – Genė Pocienė. Vadovavo iki 1992 m.

1992 m. įstaigos direktorė – Dalia Martišauskienė.
Įstaigos vadovės iniciatyva, Švietimo ir mokslo ministerijai pritarus, Kretingos rajono valdyba 1993-01-21 reorganizavo įstaigą į estetinės pakraipos darželį-mokyklą „Pasaka”. 1993 m. rugsėjo 1 d. darželis-mokykla atvėrė duris ne tik darželinukams, bet ir pradinukams.
Nuo 2000 m. Kretingos darželis-mokykla „Pasaka”  Vaikystės pedagogikos centras;

2000 m. sausio 1 d. Švietimo ir mokslo ministerijos Vaikystės pedagogikos tarybai ir Kretingos rajono tarybai pritarus pradėjo veikti Vaikystės pedagogikos centras.

2005 m. įstaiga pervadinta į Kretingos mokyklą-darželį „Pasaka” Vaikystės pedagogikos centrą.

 

Nuo 2006 m. iki 2017 m. vasario mėn. įstaigai vadovavo direktorė Zita Domarkienė. 

 2013 m. rugsėjo 1 d. įstaiga reorganizuota į Kretingos lopšelį-darželį “Pasaka”.

Nuo 2017 m. spalio mėn. įstaigai vadovauja direktorė Judita Leščiauskienė.

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T2-104 ,,Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos rajono lopšelio-darželio „Eglutė“ reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ nuostatų pakeitimo“ Kretingos lopšelis-darželis “Pasaka” reorganizacijos būdu sujungiamas su Kretingos rajono lopšeliu-darželiu “Eglutė”.