Vaiko gerovės komisija:

Pirmininkė – Aušra Žemaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorė – Ieva Galdikaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Nariai:

Violeta Stančikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Virginija Jakienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Asta Žiulpienė, logopedė metodininkė;

Raminta Staškauskienė, logopedė metodininkė;

Gitana Domarkienė, logopedė metodininkė.

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas.

 

 Darbo tarybos  grupė:

Pirmininkė – Inga Žiaušienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Nariai:

Ramunė Valančienė, vyr. buhalterė;

Violeta Stančikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

 

Korupcijos prevencijos darbo grupė:

Komisijos pirmininkė – Vitalija Gedrimienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Sekretorė – Nijolė Ronkaitienė, raštinės vedėja, sekretorė, duomenų bazių tvarkytoja.

Nariai:

Adelė Bytautienė, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja;

Romualda Idzelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Renata Abelkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

Asmenų, atsakingų už vidaus kontrolės politiką ir jos įgyvendinimą darbo grupė:

Pirmininkė – Aušra Žemaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Lubienė Edita, ūkio dalies vedėja;

Valančienė Ramunė, vyr. buhalterė.

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus)  atestacijos komisija:

Komisijos pirmininkė – Judita Leščiauskienė, direktorė.

Nariai:

Stasė Anužienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,

Violeta Stančikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,

Aušra Žemaitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

 

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė:

Komisijos pirmininkė – Violeta Stančikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Nariai:

Jūratė Balčytienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Donata Ataitė-Endružienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Inga Žiaušienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Stasė Anužienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Adelė Bytautienė, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja.