Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas.

Vaiko gerovės grupė:

Pirmininkė – Asta Machmajeva, direktoriaus pavaduoja ugdymui.

Sekretorė – Asta Žiulpienė, logopedė metodininkė.

Nariai:

Adelė Bytautienė, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja;

Narmontienė Lilija, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Violeta Stančikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Aušra Žemaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Virginija Jakienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

 

Korupcijos prevencijos darbo grupė:

Komisijos pirmininkė – Vitalija Gedrimienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Nariai:

Bytautienė Adelė, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja;

Rupšienė Romena, raštinės vedėja, sekretorė, duomenų bazių tvarkytoja;

Stančikienė Violeta, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

 

Sveikatą stiprinančios veiklos organizavimo darbo grupė:

Grupės vadovė – Olga Grigonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Nariai:

Bytautienė Adelė,  ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja;

Narmontienė Lilija, imokyklinio ugdymo mokytoja;

Viluckienė Judita, meninio ugdymo mokytoja metodininkė;

Dalia Kinčiuvienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

 

Strateginio plano stebėsenos darbo grupė:

Pirmininkė – Roma Lukienė, priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja.

Nariai:

Balčytienė Jūratė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Gedrimienė Vitalija, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

 

Viešųjų pirkimų komisija:

Edita Lubienė, ūkio dalies vedėja, supaprastintų viešųjų pirkimų organizatorė.

Nariai:

Ramunė Valančienė, vyr buhalterė;

Romena Rupšienė, raštinės vedėja.

 

Nuolatinės materialinių vertybių nurašymo komisija:

Komisijos pirmininkė – Roma Lukienė, ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja.

Nariai:

Ramunė Valančienė, vyr. buhalterė;

Romena Rupšienė, raštinės vedėja, sekretorė, duomenų bazių tvarkytoja;

Jūratė Balčytienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė.