Kretingos lopšelyje-darželyje „Pasaka“ dirba logopedė Asta Žiulpienė. Kvalifikacinė kategorija – logopedas metodininkas.

 

DARBO LAIKAS

Pirmadieniais 7.30 val. – 13.30 val.

Antradieniais –

Trečiadieniais 7.30 val. – 13.30 val.

Ketvirtadieniais 7.30 val. – 13.30 val.

Penktadieniais 14.20 val. – 16.20 val.

El.p. info@pasaka.kretinga.lm.lt

 

LOGOPEDO VEIKLA

Logopedo pagrindinis uždavinys – rūpintis vaikų kalbos vystymosi raida, kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų korekcija. Logopedo veikla yra tiesiogiai susijusi su švietimo įstaiga ir šeima.

 

DARBO ORGANIZAVIMAS

Kalbos tyrimas  – tai viena pagrindinių darželio logopedo veiklos krypčių. Visapusiškai tiriama vaiko kalba (tartis, girdimasis suvokimas, žodynas, gramatinė kalbos sandara, rišlioji kalba), nustatoma kalbos sutrikimo priežastis ir pobūdis.

Tartis – vaikams nusakoma liežuvio, lūpų padėtis, vaikai stengiasi pakartoti išgirstą taisyklingą garsą, mokosi jį įtvirtinti skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose.

Girdimasis suvokimas– pirmiausia vaikai mokosi skirti garsą iš kitų garsų, vėliau mokosi išskirti balsius, priebalsius žodžio pradžioje, viduryje, pabaigoje, garsais įvardija žodį.

Žodynas – vaikai mokosi atpažinti daiktus paveikslėlyje, jį apibūdinti, pavadinti veiksmus.

Kalbos gramatinė sandara– vaikai mokosi pasakoti žiūrėdami į siužetinį paveikslėlį. Mokosi skirti vienaskaitą – daugiskaitą, vyrišką – moterišką gimines, derinti kalbos dalis tarpusavyje.

Rišli kalba– vaikai mokosi rišliai ir suprantamai atpasakoti įvykį ar situaciją, pranešti, pasakyti, dalyvauti pokalbyje, perteikti savo mintis ir jausmus.

 

KONSULTAVIMAS IR ŠVIETIMAS    

Logopedas konsultuoja tėvus (globėjus), darželio auklėtojas, pedagogus.

 

DARBO METODIKA

Logopedas dirba individualiai, pogrupiais ir grupėmis. Taiko specialiojo poreikio priemones kalbos, kalbėjimo, bei komunikacijos trūkumams koreguoti. Ruošia ir kaupia metodines ir vaizdines priemones, naudoja naujausius kalbos tyrimo bei korekcinio darbo metodus.

Parengė lopšelio-darželio “Pasaka” logopedė