Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo T2-137 ““Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-5 “Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo (papildymas)

 

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. T2-192 “Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-5 “Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo”

 

Kretingos rajono savivaldybės 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. T2-265 “Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-5 “Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo”pakeitimo”

 

Kretingos vaikų centralizuotas priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinii ugdymo grupest2-2802016.docx