MYKOLINIŲ ŠVENTĖ „EGLUTĖS“ SKYRIUJE

Mykolinės-pirmoji rudens šventė. Žemaitijos kaimuose Mykolines vadindavo Dagos švente. Tai darbų laukuose pabaigtuvės.

Tradiciškai „Eglutės“ vaikučiai rinkosi į šventę sodyboje, kur jų laukė  laužas. Vaikai atsinešė bulvių, kurias sumetė į laužą ir pradėjo šventę.

Smagiai šokant, žaidžiant ir linksminantis lauže iškepė bulvės-tradicinis šios šventės patiekalas. Kiekvienos grupės vaikai jų gavo po krepšiuką ir sėdo čia pat kieme užkandžiauti. O jau tų bulvių skanumas.

Rudens oras  lepino šiluma. Refleksijai vaikai sudėliojo emocijų veidukus iš surinktų obuolių. Visuose veidukuose spindėjo šypsena.

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aušra Žemaitienė