KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS

PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONOVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO KRETINGOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „PASAKA“ TVARKOS APRAŠAS

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠAS

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” NUOSTATAI

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” DARBO NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ LOPŠELYJE-DARŽELYJE  IR TEISĖTŲ VAIKO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE  PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKDYMĄ, TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS KRETINGOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „PASAKA“ TVARKOS APRAŠAS

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” VAIKŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS (PVZ.: CUKRINIU DIABETU, BRONCHINE ASTMA AR KITA), KURIEMS REIKIA VARTOTI VAISTUS PAGAL GYDYTOJO REKOMENDACIJAS JIEMS BŪNANT ĮSATAIGOJE, VAISTŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” PIRMOS PAGALBOS TVARKOS APRAŠAS

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS

Titulinis

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” SMURTO IR PATYČIŲ, PREVENCIJOS IR STEBĖSENOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKA,APRAŠAS, 2021-2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANAS