Lopšelio-darželio bendruomenė prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“ ir dešimčiai minučių languose uždegė vienybės, atminimo ir pergalės žvakutes.

2022 m. pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ Lietuvoje vyko jau penkioliktą kartą, o jos dėka prisimenamas 1991 metų sausis, kai vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę. Tuomet tauta atsilaikė prieš sovietinių okupantų ir vietinių kolaborantų agresiją bei bandymą karine jėga įvykdyti perversmą ir apgynė atkurtos valstybės nepriklausomybę.