Gerbiami tėveliai,
rugpjūčio 30 d. susitikimai su tėveliais vyks šiose grupėse:
“Kiškučių” grupėje – 17.15 val.
“Burbuliukų” grupėje – 16.00 val.
“Sraigiukų” grupėje – 17.00 val.
“Kodėlčiukų” grupėje – 16.00 val.
“Pelėdžiukų” grupėje – 17.00 val.
Kitose grupėse susirinkimai vyks rugsėjo mėnesį.
Pagarbiai
Administracija