ĮSAKYMAS DĖL PAREIGYBIŲ PRIVALANČIŲ DEKLARUOTI PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJĄ TVIRTINIMO

Kretingos lopšelio-darželio “Pasaka” viešųjų pirkimų tvarka