Lopšelio-darželio vizija

Saugi, atvira naujovėms, bendradarbiaujanti ikimokyklinio ugdymo įstaiga

 

Lopšelio-darželio misija

Kūrybingas, pilietiškas, fiziškai aktyvus ir savo gebėjimais pasitikintis vaikas