Lopšelio-darželio vizija

Per meną ir laisvą kūrybą, pažinimo džiaugsmą ir sveiką gyvenseną į brandų pilietį.

Lopšelio-darželio misija

Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka“ ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą teikianti Mokykla, kurioje mes visi kartu mokomės, priimame iššūkius, stengiamės pelnyti vieni kitų pasitikėjimą, puoselėjame gražias tradicijas ir vertybes, įgyvendiname svajones ir projektus, kuriame ir išreiškiame save menuose, siekiame tobulėti ir keisti pasaulį.