IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR.  09.2.1-ESFA-K-728-02-0073 LEAN MODELIO DIEGIMAS KRETINGOS RAJ. IKIMOKYKLINĖSE ĮSTAIGOSE“  

Tikslas – ženkliai pagerinti pamatuojamus ugdytinių pasiekimus, nuolat taikant LEAN vadybos metodus.

Projekto metu bus diegiami trys ikimokyklinio ugdymo įstaigoms aktualiausi metodai: susirinkimų ir problemų kėlimo sistema, problemų sprendimo ir visų darbuotojų įtraukimo metodika. Tikimasi, kad LEAN vadybos metodologija padės pagerinti ugdytinių pasiekimus.

Projekte dalyvauja 5 Kretingos rajono ugdymo įstaigos: Kretingos mokykla-darželis “Žibutė”, Kretingos S. Daukanto progimnazija, Kretingos lopšelis-darželis “Pasaka”, Kretingos r. Kurmaičių pradinė mokykla, Kretingos r. Darbėnų gimnazija ir Kauno  Aleksandro Puškino gimnazija.

Projekto vertė: 115 032,72 Eur

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

Projekto trukmė: 2019-10-2022-04

https://esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/paraiskos_ir_projektai/lean-modelio-diegimas-kretingos-raj-ikimokyklinese-istaigose

 

 

 

 

KRETINGOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „PASAKA“ 2022 M. VYKDOMI PROJEKTAI

 

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Data

Atsakingi

Vykdo ir dalyvauja

1.

Grupės projektas ,,Piešiu aš, pieši tu- pieškime visi kartu”

2022-01-01/05-31

V. Gedrimienė

I. Galdikaitė

,,Burbuliukų“ gr.

2.

Grupės projektas „Tėvelių savanoriavimas”

2022-01-01/05-31

R. Lukienė

„Pelėdžiukų” gr.

3.

Grupės projektas ,,Noriu žinoti..’’

2022-01-01/05-31

V. Stančikienė

„Sraigiukų“ gr.

4.

Projektas „Tyrinėju. Kuriu. Mokausi. STEAM ugdymas”

2022 m.

V. Jakienė

A. Žemaitienė

I. Žiaušienė

„Meškučių“ gr.

„Voveriukų“ gr.

5.

Tarptautinis eTwinning projektas ,,Tu jauti… Aš jaučiu!”

2022 m.

V. Jakienė

A. Žemaitienė

„Meškučių“ gr.

„Voveriukų“ gr.

6.

Grupės projektas „Linksmasis daržas”

2022 m.

 O. Grigonienė

 R. Idzelienė

„Kodėlčiukų“ gr.

7.

Projektas „Gamta mūsų namai“

2022 m.

L. Narmontienė,

I. Galdikaitė

„Miškinukų“ gr.

8.

,,Ežiukų” grupės vaikų ir tėvelių projektas ,,Aš ir gamta”

2022 m.

S. Anužienė,

A. Bytautienė

„Ežiukų“ gr.

9.

Tarptautinis eTwininng projektas ,,Mažieji inžinieriai”

2022 m.

I. Galdikaitė

,,Miškinukų” gr.

10.

Grupės projektas „Miklūs piršteliai – aiškūs žodeliai”

2022-02-01/04-30

R. Abelkienė,

A.Skliuderytė,

L. Vaškylaitė

„Kiškučių” gr.

11.

„Sodinu – auginu – ragauju“

2022 m. 03-09

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus  „Eglutė” mokytojos

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus  „Eglutė” mokytojos ir vaikai

 

DALYVAUJAME

Ikimokyklinio ir priešmokyklino amžiaus vaikų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“

Respublikiniame projekte „Sveikatiada“

Respublikiniame projekte „Futboliukas“