ĮSTAIGOJE VYKDOMAS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SVEIKATINIMO PROJEKTAS

„MES MAŽI IR DIDELI – SPORTUOJAME VISI“

 

Projekto tikslas: Skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, stiprinti fizinę ir emocinę sveikatą kuo daugiau laiko praleidžiant lauke.

Projekto uždaviniai:

Skatinti vaikus būti fiziškai aktyviems: mankštintis, sportuoti, žaisti judrius žaidimus, susipažinti su įvairiomis fizinio aktyvumo formomis ir skirtingomis sporto šakomis.

Organizuoti išvykas siekiant pagerinti vaikų fizinę ir emocinę būseną.

Skatinti vaikus atrasti naujų ir įvairių būdų kaip smagiai leisti laiką lauke.

Stiprinti mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą.

Suorganizuoti sporto renginį ir skatinti visą bendruomenę judėti linksmai.

Projektą remia Kretingos rajono savivaldybės administracija.

 


 

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR.  09.2.1-ESFA-K-728-02-0073 LEAN MODELIO DIEGIMAS KRETINGOS RAJ. IKIMOKYKLINĖSE ĮSTAIGOSE“  

Tikslas – ženkliai pagerinti pamatuojamus ugdytinių pasiekimus, nuolat taikant LEAN vadybos metodus.

Projekto metu bus diegiami trys ikimokyklinio ugdymo įstaigoms aktualiausi metodai: susirinkimų ir problemų kėlimo sistema, problemų sprendimo ir visų darbuotojų įtraukimo metodika. Tikimasi, kad LEAN vadybos metodologija padės pagerinti ugdytinių pasiekimus.

Projekte dalyvauja 5 Kretingos rajono ugdymo įstaigos: Kretingos mokykla-darželis “Žibutė”, Kretingos S. Daukanto progimnazija, Kretingos lopšelis-darželis “Pasaka”, Kretingos r. Kurmaičių pradinė mokykla, Kretingos r. Darbėnų gimnazija ir Kauno  Aleksandro Puškino gimnazija.

Projekto vertė: 115 032,72 Eur

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

Projekto trukmė: 2019-10-2022-04

https://esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/paraiskos_ir_projektai/lean-modelio-diegimas-kretingos-raj-ikimokyklinese-istaigose

 

KRETINGOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „PASAKA“ 2024 M. VYKDOMI PROJEKTAI

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Vykdytojai

Laikotarpis

Sklaida

1.

STEAM „Tyrinėju ir jaučiu, o pasauli, kaip gražu“

„Pelėdžiukų“ grupė

R. Lukienė,

 D. Ataitė-Endružienė

2024 m.

Sklaida mokyklos internetinėje svetainėje

2.

Respublikinis projektas „Sveikata visus metus 2024“

„Sraigiukų“ grupė

 V. Stančikienė

2024 m.

Sklaida mokyklos internetinėje svetainėje

3.

Projektas ,,Noriu žinoti… su STEAM“

„Sraigiukų“ grupė

 V. Stančikienė

2024 m.

Sklaida mokyklos internetinėje svetainėje

4.

Projektas „Tyrinėju. Kuriu. Mokausi“

 

„Meškučių“,   „Voveriukų“ grupės

I. Žiaušienė

V. Jakienė

2024 m

Sklaida mokyklos internetinėje svetainėje

5.

Projektas ,,Tėvelių savanoriavimas“

 

 

„Miškinukų“ grupė

L. Narmontienė,

I. Galdikaitė

2024 m.

Sklaida mokyklos internetinėje svetainėje

6.

Projektas „STEAM visus metus“

 

„Kiškučių“ grupė

A. Skliuderytė,

R. Abelkienė

2024-01/05

Sklaida mokyklos internetinėje svetainėje

7.

Projektas „Sodinu, auginu, ragauju“

„Meškučių“,   „Voveriukų“,

„Ežiukų“,

„Kiškučių“

 grupės

A. Skliuderytė,

R. Abelkienė,

V. Jakienė,

S. Anužienė,

I. Žiaušienė,

I. Butkevičienė

2024-03/09

Sklaida mokyklos internetinėje svetainėje

8.

Projektas „Vaikai gamtos draugai“

„Ežiukų“ grupė

S. Anužienė,

A. Bytautienė

2024 m.

Sklaida mokyklos internetinėje svetainėje

9.

Projektas „Linksmasis Kodėlčiukų daržas“

„Kodėlčiukų“ grupė

R. Idzelienė,

O. Grigonienė

2024-03/06

Sklaida mokyklos internetinėje svetainėje

10.

STEAM „Kodėlčiukų“ grupėje

„Kodėlčiukų“ grupė

R. Idzelienė,

O. Grigonienė

2024 m.

Sklaida mokyklos internetinėje svetainėje

11.

Projektas „Drugelių laboratorija“

„Drugelių“ grupė

J. Balčytienė

D. Ataitė-Endružienė

2024-01/05

Sklaida mokyklos internetinėje svetainėje

12.

Tarptautiniai eTwinning projektai susiję su STEAM taikymu, ekologine tematika

 

V. Jakienė,

I. Galdikaitė,

D. Ataitė-Endružienė, R. Abelkienė

 

2024 m.

Sklaida mokyklos internetinėje svetainėje

13.

„Piešiu aš, pieši tu, pieškime visi kartu“

„Burbuliukų“ grupė

2024-01/05

Sklaida mokyklos internetinėje svetainėje

 

 

 

DALYVAUJAME

Ikimokyklinio ir priešmokyklino amžiaus vaikų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“

Respublikiniame projekte „Sveikatiada“

Respublikiniame projekte „Futboliukas“