IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR.  09.2.1-ESFA-K-728-02-0073 LEAN MODELIO DIEGIMAS KRETINGOS RAJ. IKIMOKYKLINĖSE ĮSTAIGOSE“  

Tikslas – ženkliai pagerinti pamatuojamus ugdytinių pasiekimus, nuolat taikant LEAN vadybos metodus.

Projekto metu bus diegiami trys ikimokyklinio ugdymo įstaigoms aktualiausi metodai: susirinkimų ir problemų kėlimo sistema, problemų sprendimo ir visų darbuotojų įtraukimo metodika. Tikimasi, kad LEAN vadybos metodologija padės pagerinti ugdytinių pasiekimus.

Projekte dalyvauja 5 Kretingos rajono ugdymo įstaigos: Kretingos mokykla-darželis “Žibutė”, Kretingos S. Daukanto progimnazija, Kretingos lopšelis-darželis “Pasaka”, Kretingos r. Kurmaičių pradinė mokykla, Kretingos r. Darbėnų gimnazija ir Kauno  Aleksandro Puškino gimnazija.

Projekto vertė: 115 032,72 Eur

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

Projekto trukmė: 2019-10-2022-04

https://esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/paraiskos_ir_projektai/lean-modelio-diegimas-kretingos-raj-ikimokyklinese-istaigose

 

 

 

 

KRETINGOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „PASAKA“ 2023 M. VYKDOMI PROJEKTAI

1.

„Pelėdžiukų” gr. vaikų projektas „Tyrinėju ir jaučiu, o pasauli, kaip gražu”.

 R. Lukienė, D. Ataitė-Endružienė

2023 m.

Sklaida mokyklos internetinėje svetainėje

2.

Projektas „Tyrinėju. Kuriu. Mokausi. STEAM ugdymas”.

 A. Žemaitienė, I. Žiaušienė, V. Jakienė

2023 m.

Sklaida mokyklos internetinėje svetainėje

3.

Tėvų savanoriavimo projektas „Kartu su…”

 V. Jakienė

2023 m.

Sklaida mokyklos internetinėje svetainėje

4.

„Kodėlčiukų“ grupės vaikų ir tėvelių projektas „Linksmasis daržas“.

 R. Idzelienė, O. Grigonienė

2023 m.

Sklaida mokyklos internetinėje svetainėje

5.

„Burbuliukų“ grupės projektas ,,Piešiu aš, pieši tu – pieškime visi kartu”.

 V. Gedrimienė, I. Galdikaitė

2023-01-01/05-31

Sklaida mokyklos internetinėje svetainėje

6.

„Sraigiukų“ grupės vaikų ir tėvelių projektas „Noriu žinoti“.

 V. Stančikienė, A. Bytautienė

2023 m.

Sklaida mokyklos internetinėje svetainėje

7.

„Kiškučių“, „Meškučių“, „Ežiukų“, „Voveriukų“ grupių projektas „Sodinu-auginu-ragauju“.

R. Abelkienė, A. Skliuderytė, V. Jakienė, A. Žemaitienė, S. Anužienė, A. Bytautienė, I. Žiaušienė

2023- 03-09

Sklaida mokyklos internetinėje svetainėje

8.

Tarptautiniai eTwinning projektai.

A. Žemaitienė, V. Jakienė,

I. Galdikaitė

2023 m.

Sklaida mokyklos internetinėje svetainėje

9.

„Kiškučių” grupės mokytojų, vaikų ir tėvelių projektas „Miklūs piršteliai – aiškūs žodeliai”.

 R. Abelkienė, A. Skliuderytė

2023-01-05

Sklaida mokyklos internetinėje svetainėje

10.

„Miškinukų“ grupės projektas „Gamta mūsų namai“.

 L. Narmontienė, I. Galdikaitė

2023 m.

Sklaida mokyklos internetinėje svetainėje

11.

,,Ežiukų” grupės vaikų ir tėvelių projektas ,,Aš ir gamta”.

 S. Anužienė, A. Bytautienė

2023 m.

Sklaida mokyklos internetinėje svetainėje

12.

 „Drugelių” grupės tarptautinis projektas „Aš gavau laišką”.

 J. Balčytienė, D. Ataitė – Endružienė

2023-01-05

Sklaida mokyklos internetinėje svetainėje

 

DALYVAUJAME

Ikimokyklinio ir priešmokyklino amžiaus vaikų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“

Respublikiniame projekte „Sveikatiada“

Respublikiniame projekte „Futboliukas“