KRETINGOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „PASAKA“  VYKDOMOS ŠIOS PREVENCINĖS PROGRAMOS

 

Socialinio-emocinio ugdymo programa „Kimochis“– ikimokyklinio ugdymo grupėse

Socialinio ir emocinio ugdymo programa „Zipio draugai“ – priešmokyklinio ugdymo grupėse

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėse

 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas – kodas  80.10.10;

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas – kodas 85.10.20.