Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas – kodas  80.10.10;

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas – kodas 85.10.20.