2021 m. balandžio 12 d. į pirmąjį posėdį rinkosi naujai išrinkta darbo taryba. Posėdžio metu nariai išsirinko darbo tarybos pirmininkę Ingą Žiaušienę.