LOGOPEDĖ PATARIA

Pirmasis vaiko bendravimas vyksta su artimiausiais žmonėmis – tai mama, tėčiu ir kitais šeimos nariais. Nuo pat gimimo su vaikučiu reikia intensyviai bendrauti, šypsotis, kalbinti, reaguoti į jo skleidžiamus garsus, žodžius, kalbinimus. Šiuo metu ypač svarbus yra jūsų bendravimas su vaiku, nes jūs vieninteliai, kurie praleidžiate savo laiką su juo.

 

Kalbėkite su vaiku nuolat, vaikščiodami, valgydami, žaisdami įvardinkite tuos daiktus, su kuriais vaikas veikia. Stenkitės kalbėti aiškiai, trumpais, paprastais sakiniais. Rodykite knygeles, kuriose vaizduojami vaikams žinomi gyvūnai, paukščiai ir kiti objektai, deklamuokite trumpus ketureilius, sekite neilgas pasakas pagal iliustracijas, inscenizuokite pasakas su žaislais.

 

Nepamirškite pažaisti su vaiko pirštukais, rankytėmis, kojytėmis, kartu dainuokite įvairias daineles. Taip pat pažaiskite liežuviu ir lūpomis įvairius žaidimus: aplaižykite liežuviu lūpas, suspauskite jas, „prunkškite kaip arkliukai“. Įsiklausykite į aplinkos garsus (vėją, lietų, medžių ošimą), laukinių paukščių balsus: kar kar (varna), ga ga (gandras); automobilio (žžž), traukinio (tuku tuku) skleidžiamus garsus; naminių gyvūnų ir paukščių balsus: miau (katė), au au (šuo), mū mū (karvė), kakariekū (gaidys), kut kuda (višta). Juos mėgdžiokite. Nebijokite truputėlį „išprotėti“: skambinkite, barškinkite, grokite su dviem žaislais (daiktais, muzikos instrumentais). Paprašykite vaiko, kad jis parodytų, kurie du daiktai (žaislai) skambėjo.

 

Visos šios veiklos skatina vaikų kalbos raidą, bendravimą, sukuria artimą ryšį su jumis ir artimaisiais. Vaiko kalba priklauso nuo jūsų gebėjimo sužadinti jo smalsumą, motyvaciją bei jūsų tarpusavio bendravimo dažnumo. Prisiminkite, kad vien tik spoksojimas į ekraną ir vienu pirštu braukymas per jį, neduoda naudos kalbos raidai. Vaiką reikia stimuliuoti per visus jo pojūčius, o tai šiuo metu gali atlikti tik tėvai. Ir pabaigai, prisiminkite, kaip kantriai mokėte savo vaiką vaikščioti, savarankiškai valgyti.

 

Mokantis kalbėti jam taip pat reikia jūsų paramos, supratimo, kantrybės ir palaikymo. Kalbėkime su vaiku ir nustebsite, kiek jis jums daug gali pasakyti.