2021 m. kovo 30-31 dienomis vyko Kretingos lopšelio-darželio “Pasaka” darbo tarybos rinkimai.

Išrinkti šie nariai – Ramunė Valančienė, Violeta Stančikienė, Inga Žiaušienė.