Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 1,2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz., lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas). Kviečiame Jus pasinaudoti proga paremti mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigą.

Kokia nauda įstaigai ir Jums?

  • Skirdami labdarą lopšeliui-darželiui, Jūs nesumažinsite savo šeimos biudžeto, nes lėšos būtų išskaičiuotos iš praeitais metais valstybei Jūsų jau sumokėto pajamų mokesčio.
  • Jūs gausite išsamią informaciją apie labdaros ir paramos lėšų panaudojimą.
  • Įstaigai skirtos lėšos bus panaudotos Jūsų vaikų ugdymo aplinkos gerinimui: patalpų remontui, vaikų baldelių, knygų pirkimui ir kt.

Kaip Jūs galėtumėte tai padaryti?

  • Parama skiriama iki gegužės 1 d.
  • Pildoma deklaracijos forma FR 0512.
  • Elektroniniu būdu lėšas pervesti per savo internetinę bankininkystę.
  • Pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai interneto svetainėje http://www.vmi.lt
  • Prašymą galima pateikti ir per E.VMI mobiliąją aplikaciją (tai mobilioji programėlė, kuria gyventojams pateikiamos aktualiausios VMI paslaugos).

Įstaigos rekvizitai:

Paramos gavėjas – Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka“
Adresas Savanorių g. 4, Kretinga LT-97108
Įmonės kodas – 190278580
 
 
Paramos gavėjas – Kretingos rajono lopšelio-darželio  „Eglutė“ labdaros ir paramos fondas
Adresas Darželio g. 1, Padvarių k., Kretingos r. LT-97157
Įmonės kodas – 164299324
 
 
Nuoširdžiai dėkojame už supratimą ir paramą!