Visa lopšelio-darželio „Pasaka“ bendruomenė dalyvavo  tarptautinės Tolerancijos dienos paminėjime Lietuvoje, kurią inicijavo Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.

Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – Tolerancijos miestas!

Vaikai su savo mokytojomis aptarė žodžio Tolerancija reikšmę. Žiūrėjo edukacinius ir toleranciją skatinančius filmukus.  Aiškinosi, kokiame pasaulyje mes gyvename, kokiame norėtume gyventi,  kiek įvairių skirtingų žmonių jame gyvena.

Vaikai piešė, spalvino, klijavo, konstravo įvairiausius namus ir kūrė TOLERANCIJOS miestus, kuriuose būtų gera gyventi visiems.

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aušra Žemaitienė