Per sniegą brenda Trys Rytų  Karaliai

Su auksu, mira, smilkalais brangiais.

Tyli  žvaigždė  jiems  uoliai  rodo kelią

Dangus nusėtas žiburiais smulkiais.

Sausio 6 d. švenčiama Trijų Karalių šventė, kuria tradiciškai pasibaigia kalėdinis  laikotarpis

Kai Karaliai pamatė danguje įsižiebiančią žvaigždę jie suprato, kad gimė Kūdikėlis Jėzus. Taigi išminčiai nutarė aplankyti Kūdikį ir išrinkę jam dovanas – aukso, smilkalų ir miros – leidosi į kelionę.

Trys Karaliai aplankė ir skyriaus vaikučius. Karaliai linkėjo sveikatos, laimės ir džiaugsmo. Vaikučiai Kūdikėliui dovanojo daineles, eilėraštukus, kuriuos išmoko šventiniu laikotarpiu. Išeidami ant durų šventinta kreida trys Išminčiai Kasparas, Baltazaras ir Merkelis užrašė savo vardų pirmąsias raides.

 Trijų Karalių šventiniame rytmetyje dalyvavo  Klebonas  Paulius Saulius Bytautas, kuris palinkėjo, kad meilė, tikėjimas visada rastų vietos mūsų visų širdyse.

 

 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Virginija Jakienė