Gerbiami bendruomenės nariai, vadovaujantis LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr.V-48, skelbiu savo 2021 metų veiklos ataskaitą. Prašau teikti pasiūlymus Lopšelio-darželio tarybai iki 2022-01-29 d. elektroniniu paštu info@pasaka.kretinga.lm.lt

Kretingos lopšelio-darželio “Pasaka” direktorės, Juditos Leščiauskienės 2021 m. veiklos ataskaita

Kretingos lopšelio-darželio “Pasaka” direktorės, Juditos Leščiauskienės 2020 m. veiklos ataskaita

Kretingos lopšelio-darželio “Pasaka” direktorės Juditos Leščiauskienės 2019 m. veiklos ataskaita

Kretingos lopšelio-darželio “Pasaka” direktorės Juditos Leščiauskienės 2018 m. veiklos ataskaita

Kretingos lopšelio-darželio “Pasaka” direktorės Juditos Leščiauskienės 2017 m. veiklos ataskaita