Sausio 11 dieną „Meškučių“ grupės vaikučiai paminėjo Tarptautinę „AČIŪ“ dieną. „Ačiū“ – tai mandagiausias žodis bet kokia pasaulio kalba. Aptarėme kada ir kaip reikia sakyti žodį „Ačiū“. Skaitėme ir analizavome K.Ivinskio eilėraštuką „Ačiū“. Žodį „AČIŪ“ rašėme STEAM metodu, aplikavome.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Virginija Jakienė